top of page

"אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים"


להתמקדות יש דימוי מאוד יפה - כמו שהצמח יודע היכן האור והיכן המים, לאן לפנות כדי לגדול – ככה גם הגוף שלנו. כמו שבצמח מקודד מלוא הפוטנציאל שלו, בתנאים האופטימיליים - ככה גם אצלנו בגוף השלם (הגוף הפיזי, הגוף הרגשי, הגוף המנטלי, הגוף האנרגטי, הגוף הרוחני). הידע והכח אצלכם אצלכם בגוף.


בדרך ההתמקדות וכפי שאני מאמינה - אתם מורי הדרך של עצמכם. המודעות החכמה שלכם היא המצפן. כמו הצמח שיודע לאן לפנות. תפקידי הוא ללוות אתכם, להיות איתכם במסע הזה, בשאלות ובאתגרים שמתקיימים בכם, להחזיק את המרחב הטיפולי שלכם, להיות לכם מַרְאָה, לתמוך.


"אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים" (תלמוד בבלי). הקשר המתמשך והבטוח בינינו הוא הבסיס לתהליך, הוא הקרקע לדרוך עליה. מסע פנימה, על כל ההסתעפויות והשבילים המתפתלים, חלקם מוכרים לנו יותר או פחות, חלקם נסללים בעצם השיטוט שלנו עצמו.


את ההתמקדות אנחנו מתרגלים לא (רק) במקומות מרוחקים בזמנים מיוחדים, בריטרים ובחגים, אלא בחיים עצמם ומה שהם מזמנים. ואנחנו עושים זאת יחד, באופן החי, המוחשי, האינטואיטיבי והמעשי ביותר.Comments


bottom of page