top of page

על גלות והתגלות


חשבתי... מהי גלות? גלות היא היכולת להיות אחרת, להיות במרחב-זמן אחרים. בשפה אחרת. להשהות את הידוע. לעבור איזשהו גבול. להיות על סף ומעבר. להרחיב את הפרספקטיבה. רק אז אפשר באמת להתבונן בחיים שלנו. להיות בגילוי ההתגלות.


מה היופי? שלא באמת צריך לעבור דרך גלות פיזית כדי להיות במצב תודעתי של גלות. טיפול בעיני הוא קצת מרחב כזה, של גלות. מרחב שבו אנחנו מתבוננות בחיים שלנו מבחוץ. ואז כל מיני דברים יכולים לקרות. אנחנו משהות רגע את המנגנונים, האמונות והנרטיבים שלנו כדי לחוות אותם לא רק מבפנים, אלא גם מבחוץ. לא רק להסתכל דרך התחושות שלנו, אלא גם להסתכל עליהן.

כך אנחנו מתגלות.


מוזמנות לטיפול בהתמקדות בקליניקה שלי ביפו.

Comments


bottom of page