top of page

מהו נס? מהו לא נס?

מהו נס?


נס הוא היכולת של דבר מה מעולם הרוח, נניח נפש, לקיים יחסי גומלין עם דבר מה מעולם החומר, נניח גוף. וגם בכיוון ההפוך - היכולת שלי לתפוס מבפנים את הגוף שלי, להמיר את התחושה הפיזית לרגש, זכרון, מחשבה, דמיון מילה היא יכולת לא לגמרי ברורה, לא מובנית מאליה.


הנס הזה, יחסי חומר-רוח, מתגלה בפנינו מידי יום ביומו, דקה אחר דקה. הנה אני חושבת מחשבה (רוח), ואני מזיזה את האצבעות שלי (חומר) על המקלדת, כי אני רוצה (רוח). והנה המחשבות האלה שהתקיימו ברוח שלי עברו בחומר ועכשיו הן ברוח שלכם. ואנחנו עושים את זה כל הזמן, חומר-רוח-חומר-רוח וחוזר חלילה.


על הנס הזה מונחים החיים שלנו ובפרט השיטה שאני מטפלת בה, ה"התמקדות". הממשק הזה כבר קיים במציאות. ה"התמקדות" משכללת את המיומנות והמודעות שלנו לפעול על ממשק רוח-חומר-רוח.


מהו לא נס, בחיים ובטיפול?


התמדה. ה"התמקדות" עובדת, כמו שכל דבר עובד ומשתכלל, מכח ההתמד.

ההתמקדות קורית כבר מהמפגש הראשון אבל כמו כל תרגול שהוא - פיזי או רוחני, או גם וגם כמו ה"התמקדות" - העומק והעוצמה מתגלים לנו בהתמדה.


Comments


bottom of page