top of page

WeTube

פרפורמנס משך, ניסוי בסאונד, תנועה וזוגיות | שיתוף פעולה עם יובל שנהר 

פסטיבל Punsch Im Schnee, סוליטיוד (שטוטגרט, גרמניה) | 2018

Wetube performance art intimacy sound art couple

 

לאחר שנים רבות של זוגיות וליווי אמנותי הדדי, המוזיקאי יובל שנהר והכוריאוגרפית סביון הציבו את עצמם במבחנה, Tube, תרתי משמע. הם הסתגרו בחדר שקוף ושם העבירו את עצמם ניסוי – מה קורה כשהשניים צועדים אל תוך המדיום זה של זו, אל תוך החומרים הספציפיים אחד של השנייה; מה קורה לחומרים עצמם כשמועברים בין פרפורמרים, איך הם מתפרקים ומורכבים מחדש; איך זוג נפגש במעשה האמנות, מפגש מסוג אחר; מהן האינטימיות, השותפות והפתיחות שמתאפשרות דווקא במרחב הזה.

 

הקהל צופה במתרחש מבעד לקירות הזכוכית ובמקביל במצלמה במעגל סגור המשדרת את המתרחש, בדומה לבית אח גדול רואה הכל או זירת פשע.

צילום: פרנק קליינבאך

bottom of page